Bc. Barbora Hanousková

Bakalářská práce

K slovní zásobě soukromé korespondence 1. poloviny 20. století

On the vocabulary of private correspondence in the first half of the 20th century
Anotace:
Práce se zapojuje do lingvistického výzkumu soukromé korespondence, který v Ústavu českého jazyka FF MU probíhá od 90. let 20. století. Jejím cílem je poukázat na využitelnost epistolárního materiálu pro výzkum dynamiky slovní zásoby češtiny ve 20. století. Práce se zaměřuje na postupné mizení lexikálních jednotek z úzu, sleduje též proměny stylové příznakovosti související s tímto procesem i s dobovým …více
Abstract:
The presented B. A. theses is a part of linguistic research of private correspondence that has been held at the Department of Czech Language of the Faculty of Arts of Masaryk University since 1990s. The aim of the thesis is to point out the possibility to use epistolary material for the research of the dynamism of Czech vocabulary in the 20th century. The theses focuses on the gradual disappearance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
  • Oponent: Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura