Bc. Markéta Krutská

Diplomová práce

Přehledová studie evaluačních výzkumů e-learningových kurzů

Review of e-learning evaluation studies
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá evaluačními výzkumy e-learningových kurzů. Práce je rozdělena na teoretickou část a na přehledovou studii. V teoretické části je nejprve definován e-learning a uvedeny jsou jeho charakteristické vlastnosti. Dále je popsána role učitele a role studenta v e-learningu a vysvětleny jsou pojmy související s e-learningem. Poté je vysvětlen rozdíl mezi pojmy evaluace, výzkum …více
Abstract:
This master thesis deals with evaluation studies of e-learning courses. The thesis is divided into a theoretical part and a review. In the theoretical part e-learning is defined and its characteristic features are listed. Furthermore, the role of the teacher and the role of the student in e-learning is described and the terms related to e-learning are explained. Then the difference between evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Michal Černý
  • Oponent: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta