Bc. Edita Veselá

Diplomová práce

E-learning z pohledu provozních zaměstnanců společnosti ČD Cargo

E-learning from the Perspective of the Operation Employees in the CD Cargo Company
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zjistit pohled provozních zaměstnanců společnosti ČD Cargo na e-learning. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část práce se nejprve zabývá zasazením konceptu e-learningu do současné společnosti a diskutováno je také jeho vymezení, formy či technologie, které jej podporují. Práce se dále věnuje evaluaci e learningu s důrazem na jeho hodnocení …více
Abstract:
This thesis aims to find out the views of the operation employees of the CD Cargo company on e learning. The thesis is divided to theoretical and empirical part. The theoretical part is first dealing with e-learning in the context of today´s society and discusses its definition, forms and supportive technologies. Furthermore the thesis presents the possibilities of e-learning evaluation with an emphasis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta