Theses 

Těhotenství, mateřská a rodičovská dovolená ve světle práva ES a práva ČR – Bc. Veronika Nosková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání

Bc. Veronika Nosková

Bakalářská práce

Těhotenství, mateřská a rodičovská dovolená ve světle práva ES a práva ČR

Pregnancy, maternity and parentel leave in the light of European Community law and the law of the Czech Republic

Anotace: Ve své bakalářské práci se zabývám minulým a současným stavem vývoje těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené. Zaměření je převážně z pohledu pracovního práva. Mým hlavním cílem této práce je podrobná analýza současné právní úpravy.

Abstract: In my thesis I deal with the past and present state of development of pregnancy, maternity and parental leave. The focus is mainly from the perspective of labor law. My main goal of this work is a detailed analysis of current legislation.

Klíčová slova: Těhotenství, zákoník práce, mateřská dovolené, rodičovská dovolená, směrnice rady

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Eva Dandová
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz