Bc. Dominika ZELENÁ

Diplomová práce

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení a porovnání nemocnic Kutná Hora a Havlíčkův Brod

Manipulation of waste from health facilities and comparison of Kutná Hora and Havlíčkův Brod hospitals
Anotace:
Diplomová práce shrnuje problematiku nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení, hodnotí současný stav vyprodukovaných odpadů ze zdravotnických zařízení a porovnává produkci odpadů z nemocnic Kutná Hora a Havlíčkův Brod.  Problematika nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních zahrnuje třídění, shromažďování, skladování a konečné odstranění odpadů produkovaných na jednotlivých odděleních. Jednotlivé …více
Abstract:
The thesis summarizes the problematics of waste disposal of medical institutions, evaluates the current situation of the waste produced by medical institutions and compares the waste production from the hospitals in Kutná Hora and Havlíčkův Brod. The topic of waste treatment in medical institutions includes assortment, collection, storage and final elimination of the waste produced by particular sections …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZELENÁ, Dominika. Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení a porovnání nemocnic Kutná Hora a Havlíčkův Brod. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí