Erika KNOPOVÁ

Diplomová práce

Obranyschopná demokracie - rozpouštění politických stran v ČR v komparaci s vybranými evropskými státy

Militant democracy - Dissolution of the Political Parties in the Czech Republic in comparison with the selected European states
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem obranyschopná demokracie ? rozpuštění politických stran v České republice v komparaci s vybranými evropskými státy. V Úvodní části se práce zabývá pojmem a právním vymezením politické strany. V návaznosti na základní vymezení politické strany jsou v práci rozebrány strany antidemokratické. Extrémistické strany mohou představovat závažnou hrozbu pro demokratické zřízení …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of militant democracy ? dissolusion of the political parties in the Czech Republic in comparison with the selected European states. The introductory chapter concerns the legal concept and definitoin of a political party. After the basic determination of a political party, the thesis continues with the analysis of an anti-democratic party. The extremist parties might …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNOPOVÁ, Erika. Obranyschopná demokracie - rozpouštění politických stran v ČR v komparaci s vybranými evropskými státy. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo