Mgr. Kateřina Grézlová

Diplomová práce

Eutanázie a asistovaná sebevražda v judikatuře ESLP

Euthanasia and assisted suicide in the case-law of the European Court of Human Rights
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou eutanazie a asistované sebevraždy v souvislosti s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Práce vymezuje pojem eutanazie a asistované sebevraždy, včetně rozlišení druhů eutanazie a historického vývoje pojmu. Posléze je pozornost je zaměřena na vybraná rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, které jsou podrobeny analýze. Samostatná kapitola je …více
Abstract:
This diploma thesis is concerned with the topic of euthanasia and assisted suicide in connection with the jurisprudence of European Court of Human Rights. This thesis defines the notion of euthanasia and assisted suicide, including distinction of types of euthanasia and historical development of the notion. Afterwards, the attention is focused on selected decisions of European Court of Human Rights …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta