Bc. Veronika Stejskalová

Bakalářská práce

Downův syndrom a trizomie 21 - nové pohledy na starý problém

Down syndrome and trisomy 21 - new insights into old problem
Anotace:
Bakalářská práce shrnuje nejnovější poznatky týkající se Downova syndromu, jakožto nejznámější chromozomové poruchy u člověka. Práce obsahuje průřez historií syndromu, jeho detailní popis a informace o kauzálních příčinách tohoto onemocnění. Dále shrnuje poznatky o potenciálních kandidátních genech, které by se mohly podílet na vzniku jednotlivých příznaků Downova syndromu. V závěru práce jsou popsány …více
Abstract:
The Bachelor thesis summarises the most recent findings regarding Down syndrome as the chromosome disorder best known in humans. The thesis contains a history of the syndrome, its detailed description, and information about the causal causes of this disorder. Furthermore, it summarises the findings of potential candidate genes which might be involved in the creation of individual symptoms of Down syndrome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Práce na příbuzné téma