Mgr. Šimon Demočko

Bakalářská práce

Návrh konceptu aplikace pro vytváření a upevňování zvyků s využitím principů gamifikace

Designing outline of application for dropping into and maintaining of habits with use of gamification principles
Anotace:
Cieľom tejto práce je zozbierať informácie o gamifikácií a aplikovať ich pri vytváraní gamifikovaného návrhu pre aplikáciu. Výstupom práce je gamifikovaný návrh a implementácia prototypu aplikácie. Účel navrhovanej aplikácie je pomôcť hráčovi vytvoriť a upevniť zvyky podľa jeho výberu, subjektívne vnímajúc tento proces ako zábavný a pútavý.
Abstract:
The goal of this work is to gather information about gamification and apply it in creating a gamified design for an application, with the design and the application prototype being the output of the thesis. The designed application’s purpose is to help the player form habits of his choice and to maintain them, while experiencing the process as fun and engaging.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Toth
  • Oponent: RNDr. Martin Jakubička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.