Mgr. Hana Gerlová

Bakalářská práce

Hodnocení úspěchu vojenské mise EU: operace Althea

Evaluating the success of the EU military mission: Operation Althea
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem Společné bezpečnostní a obranné politiky, která v posledních letech zajistila velký rozvoj nové oblasti politiky. Když Evropská unie dosáhla úspěchu na poli hospodářské i politické integrace, rozhodla se zaměřit své aktivity i do oblasti bezpečnosti. EU chce posílit zabezpečení společných hodnot, bezpečnosti i míru, upevnit ve světě demokracii a respekt k lidským …více
Abstract:
This thesis deals with the theme of the Common Security and Defence Policy, which ensure great development for new policy area in recent years. When the European Union has achieved success in the field of economic and political integration, has decided to focus its activities on the field of security. The EU wants to strengthen the common values of peace and security, consolidate democracy in the world …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Srdjan Prtina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií