Eva Kuchařová

Bachelor's thesis

Analýza vlivu vybraných faktorů na volbu levice

Analysis the impact of various factors on the election of left-wing political parties
Anotácia:
Ve své práci se věnuji vlivu jednotlivých faktorů na volbu levicových politických stran. Používám data z voleb do Poslanecké sněmovny ČR pro roky 2002, 2006 a 2010. Vysvětlovanou proměnnou je volební zisk (procento hlasů) politických levicových stran (KSČM, ČSSD). Za vysvětlující proměnné jsou vybrány: nezaměstnanost, vysokoškolské vzdělání, věk, mzda, míra ekonomické aktivity, počet uchazečů na jedno …viac
Abstract:
My bachelor thesis analyzes the impact of various factors on the election of left-wing political parties. Data from elections to the Chamber of Deputies for years 2002, 2006 and 2010 have been used. Dependent variable was election gains (percentage of votes) of left- wing political parties (KSČM, ČSSD). Chosen explanatory variables were as follows: unemployment, higher education, age, wage, activity …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedúci: Marek Hudík
  • Oponent: Marek Mičúch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27684