Mgr. Roman ZMIJA

Bakalářská práce

Vztah nezaměstnanosti ve vybraných regionech ČR a vzdělanostní struktury jejich obyvatel Unemployment in selected regions of Czech Republic in relation to structure of intelligence of their inhabitants

Connection between unemployment and education level structure in selected regions of Czech Republic
Anotace:
Práce se zaměřuje na vztah mezi nezaměstnaností ve vybraných krajích České republiky (Ústecký, Moravskoslezský, Královéhradecký kraj a kraj Vysočina) a vzdělanostní struktury obyvatel těchto krajů. V rámci nezaměstnanosti si pak blíže všímá dosaženého stupně vzdělání u nezaměstnaných. Snaží se také o nalezení trendů a případně souvislostí mezi zmíněnými veličinami. Úvodní kapitola se věnuje obecné …více
Abstract:
This paper is focused on connection between unemployment and education level structure in selected regions of Czech Republic (Ústecký, Moravskoslezský, Královéhradecký kraj a kraj Vysočina). It is further focused on degree of education among the unemployed. Another goal is to identify the trends and possible connections between the mentioned values. First chapter describes the general characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Petr Kačírek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZMIJA, Roman. Vztah nezaměstnanosti ve vybraných regionech ČR a vzdělanostní struktury jejich obyvatel Unemployment in selected regions of Czech Republic in relation to structure of intelligence of their inhabitants . Ústí nad Labem, 2008. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 04. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management se zaměřením na regionální rozvoj