Martin Damovský

Diplomová práce

Multi-Agentní systémy a jejich propojení s webovými službami

Multi-Agent Systems and its Cooperation with Web Services
Anotace:
V této práci se autor zabývá Multi-agentními systémy (MAS), moderním přístupem k distribuované umělé inteligenci. Autor se úzce zaměřil na implementaci MAS ve frameworku Jade napsaném v Javě. Po prvotní analýze celé problematiky směřovaly jeho další kroky cestou portace frameworku Jade z Javy do platformy .NET (již existující řešení Jade-LEAP pro .NET), kde vytvořil hlavní část své práce - bránu mezi …více
Abstract:
In this diploma thesis author deals with Multi-agent systems (MAS), modern approach to distributed artificial intelligence. Author has closely focused on implementation of MAS in framework Jade, written in Java. After initial analysis his next steps lead to use ported version of Jade (ported from Java to .NET platform - already known solution Jade-LEAP for .NET) where he created the main part of his …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Michal Radecký
  • Oponent: Petr Gajdoš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma