Bc. Tereza Špalková

Diplomová práce

Využití alternativní a augmentativní komunikace v zařízeních sociálních služeb

Use of alternative and augmentative communication in social services
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na systémy alternativní a augmentativní komunikace, konkrétně pak na využívání těchto systémů u lidí s mentálním postižením. Teoretická část práce je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola je zaměřena na pojem komunikace, komunikativní kompetence a narušenou komunikační schopnost. Kapitola druhá, se zabývá problematikou alternativní a augmentativní komunikace. Jsou zde …více
Abstract:
The thesis is focused on systems of alternative and augmentative communication, specifically on the use of these systems for people with mental disabilities. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter focuses on the concept of communication, communicative competence and communication disorder. Chapter Two, deals with alternative and augmentative communication. They are approximated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta