Jakub TOMÁŠ

Diplomová práce

An annotated translation of a previously untranslated English text and text analysis

An annotated translation of a previously untranslated English text and text analysis
Abstract:
Tématem této diplomové práce je komentovaný překlad dosud nepřeloženého anglického neliterárního textu a textová analýza. Hlavním tématem práce je překlad vybraného textu se zaměřením na lokalizaci a kultůrní filtr. Text vybraný pro překlad se skládá z vybraných kapitol PDF manuálu stremovacího programu Open Broadcaster Software. První část práce popisuje manuály, lokalizaci a její procesy a metodiku …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is an annotated translation of a previously untranslated English text and text analysis. The main aim of the thesis is translation of chosen text with the focus on localization and cultural filter. The text chosen for the translation consists of selected chapters from the PDF manual for the streaming software Open Broadcaster Software. The first part of the thesis describes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMÁŠ, Jakub. An annotated translation of a previously untranslated English text and text analysis. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta