Bc. Jana Bartoníková

Diplomová práce

Vliv rozdílného příjmu vlákniny na antropometrické parametry člověka

The influence of different fiber intake on human anthropometric parameters
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení vztahu příjmu vlákniny a antropometrických parametrů člověka (zejména procenta tělesného tuku a obsahu viscerálního tuku) v populaci dospělých osob ve věku 18-70 let. Sledovaný soubor obsahoval 114 osob, z toho bylo 63 žen a 51 mužů. Základní metody použité v rámci této studie byly: antropometrické měření s využitím metody bioelektrické impedance (InBody 230 …více
Abstract:
The thesis is focused on the evaluation of the relationship between intake of dietary fiber and human anthropometric parameters (especially percent body fat and visceral fat content) in a population of adults aged 18-70 years. The investigated sample consisted of 114 persons, of whom 63 were women and 51 men. The basic method used in this study were: anthropometric measurements using bioelectrical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta