Theses 

Návrhy na zlepšení systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku – Bc. Jan Olšan

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Olšan

Bakalářská práce

Návrhy na zlepšení systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku

Proposals to improve the system of remuneration of employees in a particular company

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení stávajícího systému odměňování pracovníků ve vybraném podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se odměňování a motivace. V praktické části je analyzován stávající systém odměňování společnosti a pomocí dotazníkového šetření mezi zaměstnanci jsou zjištěny jeho nedostatky. Na základě výsledků jsou navrhnuty opatření ke zlepšení systému odměňování pracovníků.

Abstract: The bachelor thesis is focused on improving the existing system of remuneration of employees in a chosen company. The theoretical part defines basic terms relating to remuneration and motivation. In the practical part the current system of remuneration of the company is analysed and through a questionnaire survey among employees its shortcomings are identified. Based on the results of the survey proposals to improve the system of rewarding of employees are suggested.

Klíčová slova: Systém odměňování, zaměstnanecké výhody, zaměstnanec, motivace, reward system, employee benefits, employee, motivation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Antonín Schneider
  • Oponent: PaedDr. Richard Halfar

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 17:40, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz