Bc. Beata Šarkanová

Bachelor's thesis

Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi nebankových subjektov v podmienkach SR

Customer Relationship Management System in Non-banking Financial Companies in Slovakia
Abstract:
The purpose of the thesis is to describe non-banking financial companies in terms of their Customer Relationship Management systems. It focuses on the current situation of non-banking financial companies, or installment finance companies in Slovakia as alternative providers of credit and loans, and on their customer relationships, which are analyzed based on data obtained from research. The first chapter …more
Abstract:
Cieľom práce je charakterizovať nebankové subjekty a porovnať ich z pohľadu systémov riadenia vzťahov so zákazníkmi. Zameriava sa na súčasnú situáciu nebankových spoločností, resp. spoločností splátkového financovania v podmienkach Slovenskej republiky ako alternatívnych poskytovateľov úverov a pôžičiek, a na ich klientske vzťahy, ktoré analyzuje na základe údajov získaných výskumom. Prvá kapitola …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2012
  • Supervisor: Ing. Stanislava Labancová, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management