BcA. Anna Chrtková

Bakalářská práce

Interface jako environment: případová studie multimediálního eventu Y:Possible Futures

Interface as The Environment: Multimedia Event Y: Possible Futures, Case Study
Anotace:
Tato bakalářská práce ohledává možnosti konstrukce (umělecké) situace na základě případové studie jednorázového, čtyři hodiny trvajícího multimediálního eventu Y: Possible Futures ve kterém se setkává výtvarné umění s divadelním prostorem. Kurátorská koncepce pracovala s multidisciplinárním přístupem, díky němuž se prostřednictvím kombinovaných instalací střetávala audiovizuální média s živou akcí …více
Abstract:
This bachelor thesis searches for the possible ways of constructing the (artistic) situation on the basis of the case study of Y: Possible Futures pop-up multimedia event. In the frame of the curational concept, the multimedia installations were connected with live performance. Considering the spatial dramaturgy, the thesis uses the term "environment", which connects with the problem of "interface …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma