Ing. Andriy Semennikov

Bakalářská práce

Insolvenční řízení

Insolvency proceeding
Anotace:
Hlavním cílem práce je podrobit analýze hodnocení účelnosti postupů insolvenčního řízení na příkladě vybraných firem. První část je věnována teoretickému přístupu k problematice. Zde je vysvětleno insolvenční řízení a pojmy, které jsou s ním spojeny. Dále je pozornost věnována subjektům insolvenčního řízení: soudu, věřitelským orgánům, insolvenčnímu správci a mnoha dalším. Poté je v teorii uveden popis …více
Abstract:
The main objective of this work is to explain the most important concepts and practice of insolvency procedures. The first part is dedicated to a theoretical approach to the issue. Here the author is explaining insolvency proceedings and the terms that are associated with it. Attention is also paid to entities insolvency proceedings: court creditor institutions, insolvency administrators, and many …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Čížková
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance