Ing. Klára Culková

Diplomová práce

Možnosti uplatnění bio v gastronomii v České republice v porovnání se zahraničím (Německo, Rakousko)

Possibility of applying bio gastronomy in the Czech Republic in comparison with other countries (Austria, Germany)
Anotace:
V první části jsem se snažila ucelit pojmy týkající se ekologického zemědělství. Přiblížit také veškeré věci, které jsou spojeny s ekologickým zemědělství. Samozřejmě také poukázat na složité procesy při pěstování a certifikaci biopotravin. Popsat celý systém kontroly ekologických zemědělců a seznámit s organizacemi, které tyto kontroly provádějí. Po přiblížení těchto náležitostí bylo třeba popsat …více
Abstract:
In the first part I tried to summarize concepts related to organic farming. Zoom also all the things that are associated with organic farming. Of course I also highlight the complex processes in the cultivation and certification of organic food. Describe the system of control of organic farmers and meet with organizations that carry out these checks . When you approach these requirements were necessary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Eva Klánová
  • Oponent: Ing. Martina Sochůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze