Bc. Adam Sova

Diplomová práce

Faktory ovlivňující impulzivní nákupní chování spotřebitelů při nákupu potravin online

Factors influencing impulsive buying behavior in online grocery shopping.
Anotace:
Sova, A. Faktory ovlivňující impulzivní nákupní chování spotřebitelů při nákupu potravin online. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Diplomová práce se zabývá identifikací faktorů, které ovlivňují nákupní chování potravin online. Pro zjištění těchto faktorů byla vypracovaná orientační analýza, na základě které byly stanoveny výzkumné hypotézy a vytvořeno dotazníkové šetření. Dále …více
Abstract:
Sova, A. Factors influencing impulsive buying behavior in online grocery shopping. Diploma thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2019. This diploma thesis identifies factors, which influence purchase behaviour in online grocery shopping. To determinate these factors the orientation analysis was created. Based on the analysis was determined research questions and questionnaire. The research was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.
  • Oponent: Lea Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický