Tomáš KAŠPAŘÍK

Bakalářská práce

The Importance of Preparing for a Job Interview: A Case Study of Osram Czech Republic, s. r. o.

The Importance of Preparing for a Job Interview: A Case Study of Osram Czech Republic, s. r. o.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá důležitostí přípravy na pracovní pohovory, zejména pak ve společnosti OSRAM Česká Republika, s. r. o. Teoretická část této práce se věnuje průzkumu, který může uchazeč o práci provést ve svém domově, včetně příprav na pohovor, které zahrnují i jazykové znalosti, plánování času či případné odmítnutí. Dále práce rozebírá pracovní pohovory obecně a zmiňuje jejich typologii …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the importance of preparing for the job interview, especially at the company OSRAM Česká Republika, s. r. o. The theoretical part of the thesis focuses on the research that a job applicant can do at home, including preparing for the interview which covers also language skills, time management or rejection. The work also discusses job interviews in general and mentions …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Včelařová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŠPAŘÍK, Tomáš. The Importance of Preparing for a Job Interview: A Case Study of Osram Czech Republic, s. r. o.. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe