Marie DOLÁKOVÁ

Bakalářská práce

Překlad odborného textu z oboru hotelnictví s komentářem a glosářem (Překlad z ruského do českého jazyka)

Translation of a Selected Text from the Field of Hotel Business with a Detailed Commentary and Glossary (Translation from Russian to Czech Language)
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is the translation of a selected text from the field of hotel business/industry. In the original text presented as a change mechanism for standardization hotels in Russia in 2015-2018 years. After the introductory part follow analyze the original text, containing general information about text and text analysis at the lexical, morphological and syntactical levels. The …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je překlad odborného textu z oboru hotelnictví. Ve výchozím textu je uveřejněno, jak se změní mechanismus standardizace hotelu v Rusku v letech 2015-2018. Po úvodní části následuje analýza původního textu, která obsahuje obecné informace o textu a analýzu textu na lexikální, morfologické a syntaktické úrovni. V další kapitole je český překlad. Po překladu následuje podrobný …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Libuše Urieová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLÁKOVÁ, Marie. Překlad odborného textu z oboru hotelnictví s komentářem a glosářem (Překlad z ruského do českého jazyka). Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/