Bc. Jan Suchý

Bakalářská práce

Marketingová strategie hokejového klubu BK Havlíčkův Brod

Marketing strategy of the ice hockey club BK Havlíčkův Brod
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je tvorba marketingové strategie a návrh její konkrétní realizace pro vybranou sportovní organizaci. Práce je rozdělena na dvě části – literární rešerši a práci vlastní. Teoretická část obsahuje poznatky potřebné k porozumění problematiky spojené s tvorbou marketingové strategie. V práci vlastní dochází k aplikaci této teorie na sportovní klub BK Havlíčkův Brod. Je zde …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the creation of marketing strategy and the suggestion how to realize this strategy in practice for selected organization. The thesis is divided into two parts – literary research and the own work. The theoretical part contains the knowledge needed to understand the problems associated with the creation of marketing strategy. There is applied this theory to BK …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Mrnuštík
  • Oponent: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu