Bc. Radek Frolda

Diplomová práce

Strategický rozvoj obce, města, kraje - rozvoj ORP Příbram, Beroun a Nymburk - komparace

Strategic development of the municipality, city, region - the development of ORP Příbram, Beroun and Nymburk - comparison
Anotace:
Tématem této závěrečné práce je popsat a provést komparaci rozvoje regionů, konkrétně ORP ve Středočeském kraji. Rozvoj ORP je posuzován na základě analýzy strategických plánů podpořené sociodemografickými a ekonomickými daty. Diplomová práci vychází především z teoretických východisek z oblasti managementu a jsou nedílnou součástí k pochopení úhlu pohledu provedené analýzy za účelem následnému vyhodnocení …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is description and comparation of region development, especially of municipal with extended power in Central Bohemian region. The development of this municipality with extended power is compared based on the analysis of the strategic municipality plans supported sociodemographic and economic data. Diploma thesis is based on theoretical basis from Management and they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA
  • Oponent: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů