Bc. David Hašek

Bakalářská práce

Činnost policejního orgánu a daších subjektů na úseku trestního řízení ve věcech mladistvých

The Activity of Police and other Subjects in the Criminal Procedure with Juveniles
Anotace:
V této práci je provedeno zhodnocení platné právní úpravy trestního řízení ve věcech mládeže, respektive jeho první části, tedy přípravného řízení, a to zejména z pohledu policejního orgánu, který se zpravidla setkává s protiprávním jednáním mladistvého jako první a je tedy třeba jeho dostatečně znalosti dané problematiky. Rovněž je provedeno zhodnocení ve vztahu k dalším subjektům účastnícím se přípravného …více
Abstract:
The Bachelor´s Theses is to define and analyse the positive legal regulations of juvenile criminal procedures. The Theses focuses on the forepart process concerning the preliminary procedures from the perspective of the police autority. The autority encounters the illegal activities of juvenile offenders as the first. In consequence to this fact, their professional competence in this issue is highly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta