Bc. Lucie Chválová

Diplomová práce

Pracovní zařazení a uplatnění absolventů oboru Speciální pedagogika na PdF MU na trhu práce

Job opportunities of graduates in Special education of PdF MU on labour market
Anotace:
Tématem práce je profesní uplatnění absolventů speciální pedagogiky na Pedago-gické fakultě Masarykovy univerzity (Pdf MU). Cílem je zmapovat možnosti profesního uplatnění absolventů speciálně pedagogických oborů a postřehnout odchylky v uplatnění absolventů jednotlivých oborů. Obsah je rozčleněn do čtyř kapitol. První kapitola charakterizuje předmět, cíle a pojetí speciální pedagogiky. Druhá kapitola …více
Abstract:
The topic of the thesis is job opportunities of graduates from Special pedagogy at the Faculty of Education in Masaryk University. We are mainly interested in job oppor-tunities and job experience of particular graduates. The first chapter defines the discipli-ne of Special pedagogy. It focuses on its goal and object of interest. The second chapter describes the study conception of Special pedagogy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta