Bc. Romana KONEČNÁ

Diplomová práce

Speciální pedagog na trhu práce

Special education teacher on the labour market
Anotace:
Tématem diplomové práce je ,,Speciální pedagog na trhu práce?. Práce má dvě hlavní části. První, teoreticky orientovaná je zaměřena na shromáždění teoretických východisek sloužících jako podklad pro výzkumnou část práce. Zabývá se tématem profese speciálního pedagoga, jeho předpokládaného uplatnění v praxi a vymezením speciální pedagogiky jako studijního oboru. Druhá část diplomové práce se týká vlastního …více
Abstract:
This thesis addresses the position of special pedagogues on the labour market. The work consists of two main parts. The first, theoretically oriented part, presents the theoretical foundations serving as the basis for the subsequent research part of the work. It discusses the profession of a special educator, his/her expected actual employment, as well as the definition of Special Pedagogy as a field …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONEČNÁ, Romana. Speciální pedagog na trhu práce. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta