Bc. Petra HOLASOVÁ

Diplomová práce

Odpadové hospodářství města Svitavy: technicko-ekonomický rozbor současného stavu a představy o dalším vývoji\nl{}

Waste management of Svitavy: technical and economical analysis of the current state and conception of further development\nl{}
Anotace:
Tématem této diplomové práce je v souladu se zadáním ?Odpadové hospodářství města Svitavy: technicko-ekonomický rozbor současného stavu a představy o dalším vývoji?. V úvodu představuje město Svitavy, jeho základní a sociálně-ekonomickou charakteristiku a Mikroregion Svitavsko. Poté popisuje odpadové hospodářství obce. Převážně se věnuje komunálnímu odpadu, jeho svozu a třídění, nebezpečnému odpadu …více
Abstract:
The theme of this diploma thesis is "Waste management of the town of Svitavy: technical-economic analysis of current situation and ideas about further development". In introduction there is presented Svitavy town, its basic and social-economic characteristics ans microregion Svitavsko. Afterwards is described waste management of the town. It mostly deals with municipal waste, its collection and sorting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Farský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLASOVÁ, Petra. Odpadové hospodářství města Svitavy: technicko-ekonomický rozbor současného stavu a představy o dalším vývoji\nl{}. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí