Bc. Viktorie Fňašková

Bakalářská práce

Odpadové hospodářství a jeho legislativa v povědomí obyvatel Ruské federace a České republiky ve srovnávacím aspektu.

Waste Management and its Legislation in the Consciousness of the Population of the Russian Federation and the Czech Republic in a Comparative Aspect.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je na základě komparace legislativní úpravy odpadového hospodářství České republiky a Ruské federace nejprve stručně charakterizovat, jak je upraveno nakládání s odpady na státní úrovni a poté, prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit, zda, případně jak se přístup obyvatel obou zmíněných států k problematice hromadění odpadu liší.
Abstract:
The objective of this bachelor's thesis is to first briefly characterize waste management and its regulation at the state level based on a comparison of waste management legislation of the Czech Republic and the Russian Federation. Furthermore to find out whether or how the approach to waste accumulation in both countries and their population varies.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 7. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Taťjana Zaňko
  • Oponent: Mgr. Olga Berger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu