Bc. Petra HOLASOVÁ

Master's thesis

Odpadové hospodářství města Svitavy: technicko-ekonomický rozbor současného stavu a představy o dalším vývoji\nl{}

Waste management of Svitavy: technical and economical analysis of the current state and conception of further development\nl{}
Abstract:
Tématem této diplomové práce je v souladu se zadáním ?Odpadové hospodářství města Svitavy: technicko-ekonomický rozbor současného stavu a představy o dalším vývoji?. V úvodu představuje město Svitavy, jeho základní a sociálně-ekonomickou charakteristiku a Mikroregion Svitavsko. Poté popisuje odpadové hospodářství obce. Převážně se věnuje komunálnímu odpadu, jeho svozu a třídění, nebezpečnému odpadu …more
Abstract:
The theme of this diploma thesis is "Waste management of the town of Svitavy: technical-economic analysis of current situation and ideas about further development". In introduction there is presented Svitavy town, its basic and social-economic characteristics ans microregion Svitavsko. Afterwards is described waste management of the town. It mostly deals with municipal waste, its collection and sorting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Miroslav Farský, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLASOVÁ, Petra. Odpadové hospodářství města Svitavy: technicko-ekonomický rozbor současného stavu a představy o dalším vývoji\nl{}. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of the Environment

Master programme / field:
Ecology and environmental protection / Waste Management