Bc. Jan HORÁK

Master's thesis

Kompletní\hsp{0,3cm}návrh\hsp{0,3cm}trasy\hsp{0,3cm}potrubí\hsp{0,3cm}kondenzátu\hsp{0,3cm}parní\hsp{0,3cm}turbíny\nl{}65 MW z kondenzátoru a OTV přes NT regeneraci do napájecí nádrže kotle včetně dimenzování čerpadel a veškerých potřebných pevnostních a průtokových výpočtů

The design of the condensate piping line of the steam turbine 65MW from the condenser and DWH through LP regeneration to the feed water tank including dimensioning pumps and necessary stress and flow calculations.
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na návrh potrubní trasy kondenzátu z kondenzátoru turbíny a OTV přes NT regeneraci do Napájecí nádrže kotle. Hlavně na její pevnostní výpočty a výpočty proudění. Pevnostní výpočet je prováděn kvůli správnému návrhu rozmístění závěsů a uložení na potrubí hlavní trasy kondenzátu. Dále je počítána tloušťka stěn těchto hlavních částí potrubí. Dimenzování čerpadel a regulačního …more
Abstract:
The thesis is focused on the design of the condensate pipeline from the condenser and DWH through the LP regeneration to the feed water tank. Main attention is paid to the stress and flow calculations. Stress calculation is necessary, because of correct design of hangers and restrains placements on the main condensate pipeline. Pumps and control valve on this pipeline are designed with respect to the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HORÁK, Jan. Kompletní\hsp{0,3cm}návrh\hsp{0,3cm}trasy\hsp{0,3cm}potrubí\hsp{0,3cm}kondenzátu\hsp{0,3cm}parní\hsp{0,3cm}turbíny\nl{}65 MW z kondenzátoru a OTV přes NT regeneraci do napájecí nádrže kotle včetně dimenzování čerpadel a veškerých potřebných pevnostních a průtokových výpočtů. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / field:
Mechanical Engineering / Nuclear Power Equipment Design