Bc. Jan HORÁK

Master's thesis

Kompletní\hsp{0,3cm}návrh\hsp{0,3cm}trasy\hsp{0,3cm}potrubí\hsp{0,3cm}kondenzátu\hsp{0,3cm}parní\hsp{0,3cm}turbíny\nl{}65 MW z kondenzátoru a OTV přes NT regeneraci do napájecí nádrže kotle včetně dimenzování čerpadel a veškerých potřebných pevnostních a průtokových výpočtů

The design of the condensate piping line of the steam turbine 65MW from the condenser and DWH through LP regeneration to the feed water tank including dimensioning pumps and necessary stress and flow calculations.
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na návrh potrubní trasy kondenzátu z kondenzátoru turbíny a OTV přes NT regeneraci do Napájecí nádrže kotle. Hlavně na její pevnostní výpočty a výpočty proudění. Pevnostní výpočet je prováděn kvůli správnému návrhu rozmístění závěsů a uložení na potrubí hlavní trasy kondenzátu. Dále je počítána tloušťka stěn těchto hlavních částí potrubí. Dimenzování čerpadel a regulačního …viac
Abstract:
The thesis is focused on the design of the condensate pipeline from the condenser and DWH through the LP regeneration to the feed water tank. Main attention is paid to the stress and flow calculations. Stress calculation is necessary, because of correct design of hangers and restrains placements on the main condensate pipeline. Pumps and control valve on this pipeline are designed with respect to the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORÁK, Jan. Kompletní\hsp{0,3cm}návrh\hsp{0,3cm}trasy\hsp{0,3cm}potrubí\hsp{0,3cm}kondenzátu\hsp{0,3cm}parní\hsp{0,3cm}turbíny\nl{}65 MW z kondenzátoru a OTV přes NT regeneraci do napájecí nádrže kotle včetně dimenzování čerpadel a veškerých potřebných pevnostních a průtokových výpočtů. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / odbor:
Mechanical Engineering / Nuclear Power Equipment Design

Práce na příbuzné téma