Bc. Iva Křenová

Bakalářská práce

Mediální partnerství s TV jako možnost propagace kulturního projektu

Media partnership with TV as a possibility to promote a cultural project
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o mediálním partnerství jako jedné z forem propagace kulturního projektu. První část práce se věnuje teoretickému vymezení pojmu mediální partnerství. Vývoj českého mediálního trhu a dopad na jeho současnou podobu je další částí práce. Následující kapitola popisuje fungování mediálního partnerství ve veřejnoprávní České televizi, komerční TV Nova a regionální Televizi TVS …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with media partnership as one of the forms of promoting a cultural project. The first part of the thesis deals with defining the concept of media partnership in theory. The development of the Czech media market and the impact on its current form is another part of the work. The following chapter then describes the functioning of media partnership in Czech TV, commercial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Lucie Abou

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/h1fpx/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management