Theses 

Dentální hygiena a orální zdraví u dětí a mládeže – Barbora HOUŽVIČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

Barbora HOUŽVIČKOVÁ

Bakalářská práce

Dentální hygiena a orální zdraví u dětí a mládeže

Dental hygiene and oral health of children and adolescents

Anotace: Tématem práce je dentální hygiena u dětí a mládeže. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Cílem teoretické části popsat význam prevence v zubní hygieně a vhodné postupy při péči o chrup. Upozorňujeme také na nebezpečí vzniku zubního kazu a popisujeme, jak se před tímto onemocněním chránit. Praktická část práce je zaměřena na vyhodnocení anonymních dotazníků a ověření stanovených hypotéz. Cílem této části práce bylo zjistit, jak děti a mladiství pečují o své orální zdraví a zda využívají profesionální péče zubních lékařů a dentálních hygienistek. Respondenty byly žáci základní školy a nižšího gymnázia. Součástí práce je informační leták, který může motivovat děti a mládež ke zvýšené péči o chrup.

Abstract: This thesis deals with Dental hygiene and oral health of children and adolescents.. It is divided in two parts, theoretical and practical. The aim of theoretical part is to describe a meaning of prevention in dental hygiene and proper methods in dental care. We also warn about danger of caries a we describe how to protect ourselves from this disease. Practical part, is concentrated to the evaluation of the anonymous questionnaires and hypotheses verification. The aim of this part was to recognize how children and adolescents care of their oral health and if they attend professional care at dentists and dental hygienists. Respondents were pupils in elementary school and gymnasium. Inform leaflet is a part of this thesis. It can support children´s and adolescent´s motivation in dental care.

Klíčová slova: dentální hygiena, orální zdraví, zubní kaz, prevence

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=64569 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

HOUŽVIČKOVÁ, Barbora. Dentální hygiena a orální zdraví u dětí a mládeže. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 22:40, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz