Jana Krejčová

Diplomová práce

Teorie dobývání renty a veřejné zakázky v České republice v letech 1993 až 2011

The theory of rent-seeking and the public procurement in the Czech Republic in years 1993 - 2011
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat vývoj právního rámce a institucionálního zajištění veřejných zakázek v České republice v letech 1993 až 2011 a na základě této analýzy určit jejich vliv na vytváření prostoru pro dobývání renty v oblasti veřejných zakázek. V práci jsou dále rozebrány též hlavní problémy veřejných zakázek v ČR. Proces zadávání a realizace veřejných zakázek je velmi aktuálním tématem …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the development of legal and institutional framework of the public procurement in the Czech Republic from 1993 to 2011 and on the basis of this analysis to determine their influence on rent seeking in the public procurement. The main problems of the public procurement in the CR are also discussed in this thesis. The process of awarding and execution of the public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 10. 2012
  • Vedoucí: Karel Zeman
  • Oponent: Vojtěch Krebs

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34025