Bc. Michaela ZLÁ

Diplomová práce

Vliv pH na adsorpci barviv na aktivním uhlí

The effect of pH on adsorption of dyes on activated carbon
Anotace:
Tato práce byla zaměřena na studium vlivu pH na adsorpci kationtových (methylenová modř, malachitová zeleň) a aniontových barviv (kongo červeň, eriochrom čerň T) na aktivním uhlí. Před začátkem adsorpčních měření byla studována stabilita všech barviv v kyselém, neutrálním a zásaditém prostředí. Po potvrzení stability barviv v daném prostředí byla dále studovaná kinetika adsorpce, která byla porovnávána …více
Abstract:
This thesis was focused on the effect of pH on adsorption of cationactive dyes (methylene blue, malachite green) and anionactive dyes (congo red, eriochrom black T) on activated carbon. At first stability of dyes was studied in acidic, neutral and alkaline solutions. The effects of contact time were compared with pseudo-first-order model and pseudo-second-order model, where pseudo-second-order kinetic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZLÁ, Michaela. Vliv pH na adsorpci barviv na aktivním uhlí. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Analytická chemie pevné fáze