Bc. Jakub Mácha

Bakalářská práce

Evropská identita: Erasmus+, neformální vzdělávání a neoliberální subjekt

European Identity: Erasmus+, Non-formal Education, and Neoliberal Subject
Anotace:
Tato bakalářská práci argumentuje, že Evropská Unie (EU) při aktivní tvorbě své identity prostřednictvím vzdělávání, musí volit odlišné strategie než národní státy. Za tyto strategie jsou v práci považovány mobility neformálního vzdělávání Erasmus+ zaměřené na mládež. Práce ukazuje s pomocí konceptů governmentality Michela Foucaulta a symbolického kapitálu Pierra Bourdieho, konfrontovaných skrze obsahovou …více
Abstract:
This bachelor thesis argues, that European Union (EU) has to choose different strategies to build its identity through education, then nation-states. Non-formal education mobilities for youth, organized in program Erasmus+, are counted in the thesis as those strategies. Michele’s Foucault concept of neoliberal governmentality and concept of symbolic capital by Pierre Bourdieu are confronted through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alica Rétiová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií