Martina Dostálová

Bachelor's thesis

The Covid-19 Pandemic in the British and American Press: A Comparative Analysis

The Covid-19 Pandemic in the British and American Press: A Comparative Analysis
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the selected British and American articles with the Covid-19 thematic. The thesis is divided into two main parts. The theoretical part describes journalism and its division, aspects that are typical for newspaper articles, and the description of the selected newspapers. The practical part deals with the analysis of each article, these findings are then …viac
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat jazyk vybraných článků amerických a britských novin s tématikou Covid-19. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část popisuje žurnalismus samotný, jeho rozdělení, prvky, jež jsou typické pro novinový článek a popis vybraných novin. Praktická část se zabývá analýzou vybraných článků, jejich jazykové a výrazové prvky, tyto poznatky jsou posléze …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dostálová, Martina. The Covid-19 Pandemic in the British and American Press: A Comparative Analysis. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe