Lucia Borsuková

Bakalářská práce

Finanční analýza společnosti Karlovarské minerální vody, a.s.

Finanční analýza společnosti Karlovarské minerální vody, a.s.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. v průběhu let 2007 až 2011. Práce je řešena z pohledu externího uživatele na základě veřejně dostupných účetních výkazů. Obsah práce je rozdělen na metodickou část, představení společnosti a praktickou část. V metodologické části jsou teoreticky popsány vybrané indikátory finanční analýzy včetně jejich …více
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate the financial condition of the company Karlovarské minerální vody, a.s. during the time period between 2007 and 2011. The work provides external view of the company and is based on the publicly available data. The work is divided into three parts, methodological , practical and one focused on description of the company. The first part describes selected indicators …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť finančnú situáciu spoločnosti Karlovarské minerální vody, a.s. v priebehu rokov 2007 až 2011. Práca je riešená z pohľadu externého užívateľa na základe verejne dostupných účtovných výkazov. Obsah práce je rozdelený na metodologickú časť, predstavenie spoločnosti a praktickú časť. V metodologickej časti sú teoreticky popísané vybrané indikátory finančnej analýzy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Patrik Sieber
  • Oponent: Pavel Mikan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37271