Theses 

Využití finanční analýzy a finančního benchmarkingu v podniku – Bc. Boris Bízek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Boris Bízek

Diplomová práce

Využití finanční analýzy a finančního benchmarkingu v podniku

Using Financial Analysis and Financial Benchmarking in the Company

Abstract: Diploma thesis is focused on on the application of the financial analyze and benchmarking at BOGA TRADE, s.r.o. The goal of this project is to analyze the actual state of the economical situation of the company , its development and major causes, to consider the future finantial situation of the company by financial analyze method. Also to propose the actions to improve the company´s performing, leading to future prosperity and better quality of the decising-making processes.

Abstract: Diplomová práca je zameraná na problematiku využitia finančnej analýzy a benchmarkingu v podniku BOGA TRADE, s.r.o. Cieľom diplomovej práce je vyhodnotiť ekonomickú situáciu v podniku a jej vývoj, príčiny jej stavu a vývoja, posúdiť vyhliadky na finančnú situáciu v podniku v budúcnosti pomocou metód finančnej analýzy. Navrhnúť opatrenia k zvýšeniu výkonnosti podniku, k zaisteniu ďalšej prosperity podniku, k príprave a skvalitneniu rozhodovacích procesov.

Klíčová slova: Finančná analýza, benchmarketing, súvaha, výkaz ziskov a strát, finančné ukazovatele, bankrotné a bonitné modely Financial analysis, balance sheet, profit and loss account, financial ratios, bankruptcy prediction models

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.
  • Oponent: Ing. Nina Bočková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 02:54, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz