Mgr. et Mgr. Katarína Belejová

Bachelor's thesis

Folk Lyrics in America in the 1960s: Opposition to the Middle Class Way of Life

Folk Lyrics in America in the 1960s: Opposition to the Middle Class Way of Life
Abstract:
Cílem mojí práce je poukázat na způsob, jakým se ve folkových textech amerických písničkářů tvořících v šedesátých letech dvacátého století odrážely myšlenky alternativní kultury jejich doby. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá teorií folkových písní a zkoumá, jak a proč tyto plní funkci sdělovacího kanálu sociální kritiky. V další kapitole se soustředím na popis kulturního a …more
Abstract:
The aim of my thesis is to point out how social criticism based on the ideas of the 1960s counterculture entered the lyrics of American folk lyricists of that time. The thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with the theory of folk songs and examines how and why they function as social channels through which the criticism of society may be conveyed. In the next chapter, I focus …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic