Mgr. et Mgr. Katarína Belejová

Bakalářská práce

Folk Lyrics in America in the 1960s: Opposition to the Middle Class Way of Life

Folk Lyrics in America in the 1960s: Opposition to the Middle Class Way of Life
Anotace:
Cílem mojí práce je poukázat na způsob, jakým se ve folkových textech amerických písničkářů tvořících v šedesátých letech dvacátého století odrážely myšlenky alternativní kultury jejich doby. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá teorií folkových písní a zkoumá, jak a proč tyto plní funkci sdělovacího kanálu sociální kritiky. V další kapitole se soustředím na popis kulturního a …více
Abstract:
The aim of my thesis is to point out how social criticism based on the ideas of the 1960s counterculture entered the lyrics of American folk lyricists of that time. The thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with the theory of folk songs and examines how and why they function as social channels through which the criticism of society may be conveyed. In the next chapter, I focus …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma