Kateřina SLUKOVÁ

Bakalářská práce

Komplexní fyzioterapie po ablaci prsu, terapie lymfedemu

Complex physiotherapy after breast ablation, lymphedema therapy
Anotace:
Úvod Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala komplexní fyzioterapii po ablaci prsu a terapie lymfedému, neboť s tímto problémem jsem se setkala u nás ve škole, když jsem vedla cvičení pro ženy po ablaci prsu. Cíl práce Cílem práce je přispět k řešení problematiky fyzioterapie, především volby optimálních fyzioterapeutických postupů, metod a konceptů u pacientky po ablaci prsu. Metodika S pacientkou …více
Abstract:
Introduction As the topic of my bachelor thesis I chose complex physiotherapy after ablation of breast and lymphedema therapy, because I encountered this problem in our school when I was doing exercises for women after ablation of breast. The aim of the work The aim of this work is to contribute to the solution of the problems of physiotherapy, especially the choice of optimal physiotherapeutic procedures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLUKOVÁ, Kateřina. Komplexní fyzioterapie po ablaci prsu, terapie lymfedemu. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie