Jiří KONEČNÝ

Bakalářská práce

Analýza pokrytí a zabezpečení bezdrátové sítě v areálu U5

Analysis of coverage and security of wireless campus network in U5 area\nl{}
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou přenosu dat pomocí bezdrátových sítí. Vysvětluje základní principy fungování bezdrátových sítí, jejich možné napadení, a také popisuje jejich správné a efektivní zabezpečení. Práce se zaměřuje na analýzu pokrytí budovy Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bezdrátovými sítěmi, vytvoření mapy pokrytí a proměření datových propustností jednotlivých …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the transfer of data by wireless network. It explains the basics principles, how the wireless networks work, possibilities of the attack on it and also it describes how to secure the net effectively. The bachelor theses focuses on the analysis of wireless network?s cover in Faculty of applied informatics in Tomas Bata University, on creation of covering map and to measure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011
Identifikátor: 21378

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONEČNÝ, Jiří. Analýza pokrytí a zabezpečení bezdrátové sítě v areálu U5. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management