Bc. Radek Budecius

Bakalářská práce

Bezdrátové sítě Wi-Fi a jejich pokrytí

Wireless Networks Wi-Fi and their Bandwidth
Anotace:
Tato práce se zabývá bezdrátovou sítí Wi-Fi. Zaměřená je na zlepšení pokrytí signálem stávající bezdrátové sítě v budově. Zabývá se měřením síly signálu sítě a její datovou propustností, vyhodnocením stavu a následném vylepšením současného stavu. Pojednává nad bezpečností a možností dalšího zlepšení. Cílem práce je vylepšení stávající bezdrátové sítě Wi-Fi, důkazem splnění cíle či nikoliv, je srovnání …více
Abstract:
This work focuses on wireless networks Wi-Fi. It is aimed at improving the signal coverage of the existing wireless network in the building. It focuses on measuring the strength of the network signal and data throughput in order to evaluate and subsequently improve the current status. Safety and the possibility of further improvement are also discussed. The objective is to improve the existing wireless …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jaromír Malenko, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní