Tereza Škurková

Bakalářská práce

Neletální palné zbraně a metody hodnocení jejich ranivého potenciálu

Non-lethal firearms and evaluation methods of their wounding potential
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá neletálními palnými zbraněmi. V teoretické části se věnuje bližšímu zařazení neletálních palných zbraní z pohledu konstrukce i zákona. Dále přibližuje jejich stručný historický vývoj. Soustředí se zejména na klasifikaci hodnocení ranivého potenciálu specifických střel vybraných druhů neletálních palných zbraní. Vymezuje kritéria hodnocení RP střel neletálních palných …více
Abstract:
This bachelor thesis is focus on the non-lethal firearms. The theoretical part the deals with inclusion of non-lethal firearms regard to construction and law. Furthermore there is also a brief overview of the their historical progress mentioned. The thesis concentrates on classification of wounding potential of the specific bullets of the selected kinds of non-lethal firearms. It defines the criteria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milan Prchal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS