Mgr. Jakub Neradil, Ph.D.

Rigorózní práce

Funkční testy identifikace nádorových kmenových buněk na modelu rabdomyosarkomu

Functional tests for cancer stem cells identification on a rhabdomyosarcoma model
Anotace:
Výsledky této studie byly získány jako součást výzkumu, jehož cílem byla detekce exprese CD133 a identifikace buněk s fenotypem nádorových kmenových buněk (CSCs) v rabdomyosarkomu (RMS) a v derivovaných buněčných liniích. Tato práce byla zaměřena především na detekci markerů kmenových buněk a provedení funkčních testů na přítomnost CSCs v RMS liniích. Ve zkoumaných liniích byla potvrzena exprese genů …více
Abstract:
Results presented in this study were obtained as a part of our research focused on CD133 expression and identification of CD133/nestin positive cells in rhabdomyosarcomas and rhabdomyosarcoma (RMS) cell lines. This work was mainly concerned to detection of stem cells markers and to verification of cancer stem cells (CSCs) presence in RMS cell lines using functional tests. Expressions of Oct3/4, nucleostemin …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 12. 2011
  • Oponent: doc. RNDr. Erika Halašová, Ph.D., MUDr. Karel Veselý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta