Kristýna Nejezchlebová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Cochemská praxe

Anotace:
Absolventská práce se zabývá Cochemskou praxí, která se zaměřuje na vyřešení sporu mezi rodiči. Jedná se výzkumnou práci, proto je rozdělena do dvou částí. Symbolickým cílem absolventské práce je zvýšit vědomí mladé generaci o dané problematice. Poznávacím cílem je shromáždit a utřídit poznatky o Cochemské praxi v komplexnosti a souvislostech, včetně analýzy kvantitativního výzkumu. Aplikačního cíle …více
Abstract:
The topic of graduate thesis is Cochem practice, which is focused on resolving the dispute between parents. This thesis is of a research character, that’s why is divided to two parts. The symbolic aim of the graduate thesis is increase awareness of the young generation about the issues. The cognitive aim is to collect and meet the knowledge of Cochem practice in complexity and context, including analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

vyšší odborný program:
Sociální práce